Bijkomende restricties voor 5 kobalt zouten op komst?

Bijkomende restricties voor 5 kobalt zouten op komst?

De Europese Commissie heeft aan ECHA opdracht gegeven het risico verbonden aan het gebruik van vijf kobaltzouten(kobaltsulfaat, kobaltdichloride, kobaltdinitraat, kobaltcarbonaat en kobaltdiacetaat) in industriële en professionele omgeving te becijferen.

Kobalt kent heelwat toepassingen in de coatingwereld; in galvano, bij thermisch spuiten en warmtebehandelingen, bij het anodiseren, poedercoaten, enz. meestal in oplosbare, kant-en-klaar-chemie geleverd.  

Op basis van het ECHA studieverslag over de het gebruik van de vijf zouten, heeft ECHA  op 20 juli 2017 een 'intentiebeperking' gepubliceerd en in te dienen uiterlijk 20 juli 2018. In het studieverslag waren de operationele condities, risicobeheersmaatregelen en de resulterende inhalatie-blootstellingsniveaus voor elk relevant gebruik (van de vijf kobaltzouten) en de contributing scenario (CS) onderzocht. Ook het risico op kanker na permanente blootstelling voor elke CS werd berekend.

Bij gebrek aan gedetailleerde informatie lijken de risico's die door ECHA worden berekend (zijnde verhoogd kankerrisico), aanzienlijk overschat. Zeker bij downstreamgebruikers die de kobaltzouten slechts af en toe gebruiken.

Daarom contacteert het Cobalt REACH Consortium nu downstream users van de vijf kobaltzouten met een verzoek om de informatie over de werkelijke frequentie en duur van taken/blootstelling in te dienen, alsmede ook hun medewerking te verlenen aan het beantwoorden van enkele technische vragen over de diverse toepassingen.  

Kobalt-gebruikers, meld u!
De vragenlijsten en alle nodige bijlages zijn verkrijgbaar bij VOM, V.fincken@vom.be