Belangrijk bericht aan Cadmium gebruikers

Belangrijk bericht aan Cadmium gebruikers

De Internationale Cadmium Associatie ICdA voert onderzoek naar het aanbrengen van cadmium coatings. Het gebruik van cadmium is sterk aan banden gelegd in Europa en is enkel toegelaten voor luchtvaart en militaire toepassingen.

De Europese Commissie herziet de Carcinogens Mutangens Directive (CMD) en wenst nieuwe  blootstellingswaarden (OEL-Occupational Exposure Limits)  voor cadmium voor te stellen. Het voorstel dat door de WPC aan de Commissie (DG Werkgelegenheid) werd geleverd, stelt onrealistische lage grenswaarden vast. DG Employment heeft nu een consultant ingeschakeld om een sociaal-economische beoordeling (SEA) te maken van een OEL (tegen een aantal grenswaarden) en dit tegen het einde van 2017.

ICdA voert jarenlang een vrijwillig programma waarmee productiebedrijven de blootstelling van hun werknemers kunnen rapporteren. De resultaten worden jaarlijks geconsolideerd en gebruikt om bedrijven en aan te moedigen om voortdurend te verbeteren. Hiermee heeft ICdA een dekkingsgraad van +/- 90% van de cadmiumindustrie. Echter, informatie over de electroplating industrie ontbreekt.

Zie nota: ICdA-Memo1onOELforcadmium-PrepareforImpactAssessment.pdf

IcdA wil dat de cadmiumplating sector ook wordt vertegenwoordigd in de SEA studie die onlangs is gestart en heeft daarom dringend input nodig van bedrijven die cadmium coatings toepassen.

Betrokken bedrijven kunnen zich melden bij Veerle Fincken (+32 (0)16 40 14 20, v.fincken@vom.be of rechtstreeks bij Mr. Mik Gilles, General Manager ICdA (+32 (0)2 776 00 96, +32(0)477 444429, mgilles@cadmium.org).