Gebruikers van CrO3: informeer u bij uw leverancier!

Gebruikers van CrO3: informeer u bij uw leverancier!


Omdat de Europese Commissie nog geen beslissing heeft genomen omtrent de autorisatie van CrO3, komt de verbodsdatum van 21 september ek. te vervallen. We verwachten dat autorisatie ten vroegste tegen het einde van het jaar verleend zal worden. In de tussentijd kunnen downstreamgebruikers CrO3 blijven gebruiken als dit door de leden van CTACSub en hun klanten wordt geleverd. Let wel op! Uw toepassing (use CrO3) moet wel opgenomen zijn in het autorisatiedossier en correct worden toegepast.

In het kader van REACH controleert de Fod WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) de sector van opervlaktebehandeling op het gebruik van gevaarlijke chemische producten (SVHC). Het is bijgevolg aan te raden om bij uw chemieleverancier een bewijs te vragen dat uw toepassing opgenomen is in het autorisatiedossier van CTACsub of andere consortia. Bovendien zal u ook moeten argumenteren waarom u nog steeds gebruik maakt van CrO3 via een risicoanalyse die gebaseerd is op "Extended" veiligheidsbladen.