Nog geen beslissing rond autorisatie van CrO3

Nog geen beslissing rond autorisatie van CrO3

Autorisatie ten vroegste tegen einde 2017

Via ORGALIME hebben wij op 28/6/2017 van het advocatenkantoor dat CTACSub ondersteunt volgende informatie ivm de CTACSub-aanvraag autorisatie CrO3 ontvangen: 

"Wij hebben een schriftelijke bevestiging ontvangen dat de voorgestelde machtigingsbesluiten van CTACSub (LANXESS en al 0032) door de Commissie niet ingediend en besproken worden tijdens de vergadering van de REACH-commissie (Commissie en lidstaten) van juli. We zouden eind juli informatie kunnen krijgen of de voorstellen die zullen worden gepresenteerd en besproken tijdens de vergadering van de REACH-commissie van september. Bijgevolg verwachten we dat autorisatie ten vroegste tegen het einde van het jaar verleend zal worden. In de tussentijd kunnen downstreamgebruikers CrO3 blijven gebruiken als dit door de leden van CTACSub en hun klanten wordt geleverd. Let ook op dat als gevolg van deze situatie artikel 66 REACH downstream gebruiker (notificaties aan ECHA) niet vereist of mogelijk is, aangezien dit alleen kan en moet worden uitgevoerd van zodra de autorisatie en een machtigingsnummer verleend zijn."