Bestellen

Leden van VOM krijgen het magazine VOMinfo gratis. Bent u geen lid van VOM en wenst u een abonnement? Meld u aan via het formulier. Een abonnement kost 36 euro per jaar (6 edities). Een abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij uitdrukkelijke schriftelijke opzeg ten laatste 3 maanden voor het einde van het abonnementsjaar.

Bestel een jaarabonnement op VOMinfo (36.00 euro)