CURSUS: Mechanische voorbehandeling

Een goede voorbehandeling bevordert de hechting en verlengt de levensduur van het coatingsysteem!

In deze opleiding wordt ingezoomd op het stralen en meer specifiek op de diverse straalmethodes en straalmiddelen. Er wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe de juiste ruwheid en reinheid bekomen worden bij verschillende materialen in de algemene industrie. Ook gaat aandacht uit naar de veiligheid van de operator.

Kantoren VOM, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee

13:00 - 17:00

Volgende thema’s komen aan bod:

Inleiding
Substraat
Reinigen & systemen
Mechanische behandeling & systemen
Stralen & systemen

  • Straalmiddel
  • Straalhoek
  • Straalafstand
  • Beweging van nozzle en positie van turbine
  • Beweging van het werkstuk
  • Vorm van het werkstuk
  • Debiet straalmiddel
  • Straalsnelheid

Resultaatbeoordeling
Veilig werken

 

Locatie: Kantoren VOM, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee

Taal: NL

Organisator: VOM vzw

E-mail: info@vom.be

Telefoon: +3216401420

Prijs leden: €190

Prijs niet-leden: €380

Annuleren: Annulering kan enkel schriftelijk gebeuren uiterlijk 12/10/2023. U kan steeds een plaatsvervanger aanstellen.

KMO-portefeuille: Subsidies via KMO-portefeuille.  Zie:  www.kmo-portefeuille.be Erkenningsnr. VOM - pijler opleiding: DV.O105498   Kleine ondernemingen: steun 30% Middelgrote ondernemingen:  steun 20% Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indien uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteiten. Zo niet, wordt uw aanvraag geweigerd.

KMO-portefeuille