VWT Bijeenkomst 2021 - High Isostatic Pressure Technology: state of the art

Het is reeds een lange tijd geleden dat  een live VWT bijeenkomst kon plaatsvinden gezien de maatregelen verbonden aan de Corona pandemie.
Op 16 september 2021 gaat de eerstb VWT live bijeenkomst door in het Van der Valk Hotel Gilze –Tilburg conform de corona maatregelen zoals die dan zullen gelden.

Het thema is: High Isostatic Pressure Technology: state of the art

In twee voordrachten zal ingegaan worden op alle technologische aspecten enerzijds en over de toepassingen en bereikte resultaten anderzijds.

  • voordracht 1 : Basics of CIP (Cold forming) and HIP (Hot forming and heat treatment) : all technological aspects
  • voordracht 2 : Typical applications and achievable results.

Er zal ook dieper ingegeaan worden over de nieuwe mogelijkheden om HIP en warmtebehandeling samen uit te voeren als 1 proces in plaats van de traditionele oplossing in twee stappen.
De voordrachten zullen verzorgd worden door specialisten in het vakgebied.

Gezien de specifieke situatie, door corona veroorzaakt, heeft het VWT-bestuur besliste dat de bijeenkomst gratis is voor de VWT leden. Niet VWT leden betalen de gebruikelijke bijdrage.

Van der Valk Hotel Gilze, Tilburg

Locatie: Van der Valk Hotel Gilze, Tilburg

Organisator: VWT

E-mail: k.bakel@mikrocentrum.nl

Website: www.mikrocentrum.nl