Algemene ledenvergadering VOM 2021 Assemblée générale (ONLINE)

De jaarlijkse ledenvergadering is een ideaal moment om onze leden bij te praten over wat het afgelopen jaar allemaal gebeurd is binnen de vereniging maar vooral om samen naar de toekomst te kijken. Heeft u een briljant idee, laat het ons alleszins weten. 

online ZOOM event

15:00 - 18:00

15u00: Algemene ledenvergadering

1.     Welkom

2.     Goedkeuring van de dagorde

3.     Opening door de Heer Ives De Saeger, voorzitter en de Heer Johan Sevenants, ondervoorzitter

4.     VOM ten dienste van haar leden: overzicht initiatieven 2020 en 2021 met voorstelling van YOUNG VOM, Preventa en Trixxo door Veerle Fincken, manager VOM

5.     Financieel verslag door de Heer Peter Heymans, penningmeester

5.1.         Balans en resultatenrekening 2020

5.2.         Verslag van de rekeningtoezichters

5.3.         Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening 2020

5.4.         Bestemming van winst/verlies

5.5.         Decharge aan de Raad van Bestuur

5.6.         Budget 2021 & lidgelden 2022

5.7.         Goedkeuring budget 2021 & lidgelden 2022

4.     Benoeming van de rekeningtoezichters

5.     Varia

6.    Verkiezing van de Raad van Bestuur

 17u00: Einde

Locatie: online ZOOM event

Doelgroep: Enkel voor VOM-leden

Taal: NL/FR

Organisator: VOM vzw

E-mail: info@vom.be

Prijs leden: €0

Prijs niet-leden: €0

Deelnemer

Velden met een * zijn verplicht

Bedrijf

Opmerkingen