Algemene Ledenvergadering VOM Assemblée Générale 2020: online vergadering

Leuven, 20 april 2020:

VOM volgt de recentste richtlijnen van de overheid inzake de CORONA griepepidemie.

Daarom heeft VOM op 13 maart beslist om de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar 13 mei. Echter omwille van de genomen maatregelen is het nog steeds niet toegelaten om fysieke bijeenkomsten te organiseren. 

De Raad van Bestuur beslist om het officiële gedeelte van de ledenvergadering online aan te bieden op 13 mei vanaf 16u00 zodat VOM alle verplichtingen als vzw kan voldoen. 

WEBINAR

16:00 - 17:30

16u00: Algemene ledenvergadering

       1.     Welkom

       2.     Goedkeuring van de dagorde

       3.     Opening door de Heer Ives De Saeger, voorzitter & de Heer Johan Sevenants, ondervoorzitter

       4.     Financieel verslag door de Heer Peter Heymans, penningmeester

               4.1. Balans en resultatenrekening 2019

               4.2. Verslag van de rekeningtoezichters

               4.3. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening 2019

               4.4. Bestemming van winst/verlies

               4.5. Decharge aan de Raad van Bestuur

               4.6. Budget 2020 & lidgelden 2021

               4.7. Goedkeuring budget 2020 & lidgelden 2021

      5.     Benoeming van de rekeningtoezichters

      6.     Varia

      7.    Verkiezing van de Raad van Bestuur

 17u30: Slotwoord

Locatie: WEBINAR

Doelgroep: Exclusief voor VOM-leden

Taal: NL & FR

Organisator: VOM vzw

E-mail: info@vom.be

Prijs leden: €0

Prijs niet-leden: €0

Deze sessie verloopt als een live webinar via de tool ZOOM. Uw deelname is pas definitief als u online ingeschreven bent. Een dag vooraf krijgt u via mail alle instructies om deel te nemen aan het webinar.