Toelichting bij de nieuwe norm NBN EN 16985: spuitcabines voor organische coatings - veiligheidseisen

Deze Europese norm behandelt alle belangrijke gevaren, gevaarlijke situaties en gevaarlijke gebeurtenissen die relevant zijn voor spuitcabines voor het aanbrengen van organische natlakken en poederlakken, wanneer ze worden gebruikt waarvoor deze zijn gemaakt en onder de omstandigheden zoals voorzien door de fabrikant. De norm geeft ook uitleg bij het nieuwe zoneringsplan inzake explosiebeveiliging, de LEL-waardes, de luchtstroming en reikt praktische checklijsten aan om knel- en werkpunten aan te tonen. De uitzonderingen en de uitsluitingen (zoals open spuitwanden, touch up zones, ed.) worden ook beschreven. 

Kantoren VOM, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

14:00 - 18:00

Toelichting bij de nieuwe NBN EN 16985:2019

  • Termen en definities
  • Veiligheidseisen en maatregelen
  • Controleren van de veiligheidsmaatregelen
  • Nuttige informatie vanwege de fabrikant
  • Overlopen van de vermelde bijlages, zoals de potentIële gevaren, zonering, berekening van LEL-waardes en luchtsnelheden, Indeling van waterafdunbare verven

Locatie: Kantoren VOM, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

Doelgroep: Bedrijven die een poederlak- en natlakcabine in gebruik hebben of die een nieuwe cabine wensen te installeren. Veiligheidsverantwoordelijken zijn ook van harte welkom

Taal: Nederlands

Organisator: VOM vzw

E-mail: info@vom.be

Telefoon: +32 16 40 14 20

Prijs leden: €190

Prijs niet-leden: €285

Annuleren: Annulering kan enkel schriftelijk gebeuren uiterlijk 20 november 2019. U mag steeds een plaatsvervanger aanstellen.

KMO-portefeuille: Subsidies via KMO-portefeuille.  Zie:  www.kmo-portefeuille.be Erkenningsnr. VOM - pijler opleiding: DV.O105498   Kleine ondernemingen: steun 30% Middelgrote ondernemingen:  steun 20% Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indien uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteiten. Zo niet, wordt uw aanvraag geweigerd.

KMO-portefeuille