Infosessie: Krijg zicht op subsidies en ondersteunende bedrijfstrajecten

Subsidies, u heeft er recht op!

Er bestaan ontzettend veel subsidies en ondersteunende projecten waardoor u er als ondernemer ook heel vaak misloopt. En dat is natuurlijk jammer.

VOM vzw ism Flanders Make, VLAIO en Watercircle.be verzamelen de belangrijkste (financiële) stimuli voor innovatieve projecten of duurzame bedrijfsaspecten die in aanmerking komen voor subsidies of begeleiding. Ontdek wat deze inhouden, welke projecten in aanmerking komen en hoe uw bedrijf ermee aan de slag gaat. Tijdens deze middag krijgt u eerstelijnsinformatie van de bevoegde instanties. De middag sluit af met een infomarkt waar u de gelegenheid heeft uw concrete vraag te stellen aan de specialist, een afspraak vast te leggen of meer concrete info te vragen. VOM heeft tevens enkele concrete ideeën uitgewerkt voor onze leden zodat we snel een concreet projectvoorstel kunnen lanceren.

Salons de Romrée, Grimbergen

12:00 - 17:00

12u00: Registratie van de deelnemers en lunch

13u00: Welkom
Ives De Saeger, voorzitter VOM vzw

13u15: SUSTATOOL: werk maken van een duurzaamheidsbeleid: casestudy “DE GROENE LAKKERIJ”
Tina Ermgodts, duurzaamheidsmanager & Pascal Vandeplas, Productieleider WILMS

13u35: KO-water: Kosten-efficiënt Opwaarderen van Waterbronnen in de Procesindustrie
Valérie Verjans, Projectingenieur Watercircle.be

13u55: Hoe Flanders Make de maakindustrie concreet ondersteunt bij het optimaliseren van productieprocessen
Sonia Vanderlinden,  Clustermanager Assembly Flanders Make

14u15:  Koffiepauze

14u30: Overzicht van Vlaamse steunmaatregelen om groei en innovatie te stimuleren
Hans Versmissen & Rik Candries, Bedrijfsadviseurs VLAIO, Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen  

15u30: Pauze

15u45: Infomarkt: ontmoet de experten

17u00: Einde

Locatie: Salons de Romrée, Grimbergen

Doelgroep: CxO’s, bedrijf- en productieleiders, verantwoordelijke R&D en HSE

Taal: Nederlands

Organisator: VOM vzw

E-mail: info@vom.be

Telefoon: +32 16 40 14 20

Website: www.vom.be

Prijs leden: €135

Prijs niet-leden: €205

Annuleren: Annulering kan enkel schriftelijk gebeuren tot 14/10/2019. U mag steeds een plaatsvervanger aanstellen.

KMO-portefeuille: Subsidies via KMO-portefeuille.  Zie:  www.kmo-portefeuille.be Erkenningsnr. VOM - pijler opleiding: DV.O105498   Kleine ondernemingen: steun 30% Middelgrote ondernemingen:  steun 20% Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indien uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteiten. Zo niet, wordt uw aanvraag geweigerd.

KMO-portefeuille