Toelichting bij de nieuwe norm NBN EN 16985: spuitcabines voor organische coatings - veiligheidseisen (Paal)

Deze Europese norm behandelt alle belangrijke gevaren, gevaarlijke situaties en gevaarlijke gebeurtenissen die relevant zijn voor spuitcabines voor het aanbrengen van organische natlakken en poederlakken, wanneer ze worden gebruikt waarvoor deze zijn gemaakt en onder de omstandigheden zoals voorzien door de fabrikant. De norm geeft ook uitleg bij het nieuwe zoneringsplan inzake explosiebeveiliging, de LEL-waardes, de luchtstroming en reikt praktische checklijsten aan om knel- en werkpunten aan te tonen. De uitzonderingen en de uitsluitingen (zoals open spuitwanden, touch up zones, ed.) worden ook beschreven. 

Hotel MEZZO, Paalsesteenweg 170, Paal-Beringen

13:30 - 18:00

13u30: Registratie van de deelnemers met koffie en frisdrank
14u00: Welkom door Veerle Fincken, program manager VOM vzw
14u10: Toelichting bij de nieuwe NBN EN 16985:2019 door Tim Florizoone (zaakvoerder ESTEE Coating Solutions) en René Los (technisch directeur B&B Coatingtechnieken)

  • Termen en definities
  • Veiligheidseisen en maatregelen
  • Controleren van de veiligheidsmaatregelen
  • Nuttige informatie vanwege de fabrikant
  • Overlopen van de vermelde bijlages, zoals de potentIële gevaren, zonering, berekening van LEL-waardes en luchtsnelheden, Indeling van waterafdunbare verven

16u15: Q&A aan de sprekers
17u00: Netwerkborrel
18u00: Einde

Locatie: Hotel MEZZO, Paalsesteenweg 170, Paal-Beringen

Doelgroep: Bedrijven die een poederlak- en natlakcabine in gebruik hebben of die een nieuwe cabine wensen te installeren. Veiligheidsverantwoordelijken zijn ook van harte welkom

Taal: Nederlands

Organisator: VOM vzw

E-mail: info@vom.be

Telefoon: +32 16 40 14 20

Prijs leden: €135

Prijs niet-leden: €195

Annuleren: Annulering kan enkel schriftelijk gebeuren uiterlijk 6 juni 2019. U mag steeds een plaatsvervanger aanstellen.

KMO-portefeuille: Subsidies via KMO-portefeuille.  Zie:  www.kmo-portefeuille.be Erkenningsnr. VOM - pijler opleiding: DV.O105498   Kleine ondernemingen: steun 30% Middelgrote ondernemingen:  steun 20% Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indien uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteiten. Zo niet, wordt uw aanvraag geweigerd.

KMO-portefeuille