Algemene Ledenvergadering VOM Assemblée Générale 2019

Salons De Romrée, Grimbergen

16:00 - 22:00

16u00: Ontvangst van de deelnemers
16u30: Algemene ledenvergadering

 1. Welkom
 2. Goedkeuring van de dagorde
 3. Opening door de Heer Michel Brewaeys, voorzitter
 4. Overzicht strategisch plan: turbulente tijden en pittige uitdagingen, door Veerle Fincken program manager
 5. Financieel verslag door de Heer Peter Heymans, penningmeester
  5.1. Balans en resultatenrekening 2018
  5.2. Verslag van de rekeningtoezichters
  5.3. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening 2018
  5.4. Bestemming van winst/verlies
  5.5. Decharge aan de Raad van Bestuur
  5.6. Budget 2019 & lidgelden 2020
  5.7. Goedkeuring budget 2019 & lidgelden 2020
 6. Benoeming van de rekeningtoezichters
 7. Varia
 8. Verkiezing van de Raad van Bestuur
 9. Slotwoord

18u00: Voordracht: Maak je arbeidsreglement werkbaar en wendbaar!
door advocaten Ann Witters & Hanne Pauwels, Claeys & Engels advocaten
18u45: Aperitief gevolgd door diner
22u00: Einde

Locatie: Salons De Romrée, Grimbergen

Doelgroep: VOM-leden, membres VOM

Taal: NL & FR

Organisator: VOM vzw

E-mail: info@vom.be

Telefoon: +32 (0)16 40 14 20

Annuleren: Exclusief voor VOM-leden / Exclusivement pour des membres VOM.
Vanaf 3de deelnemer: 60 €