Week van de Oppervlaktetechnologie

Opzet:

Om zoveel mogelijk beschikbare informatie over innovaties, voortgang van werkgroepen en onderzoeksprojecten en ontwikkelingen in wet- en regelgeving en normen aan belanghebbenden over te kunnen brengen, wordt elke 2 jaar de Week van de Oppervlaktetechnologie georganiseerd. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de SURFACE Campus en de ION CONGRES Campus van 13 tot en met 15 november 2018 in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch.

Activiteiten:

De SURFACE Campus is een beursvloer van 9.000 m2 groot met diverse themapleinen en netwerkmomenten. Aan de rand van de beursvloer is de ION CONGRES Campus gevestigd met meerdere congreslijnen, workshops en masterclasses. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door participatie van meer dan 30 brancheverenigingen, 20 kennisinstituten, 200 innovatieve bedrijven en diverse ministeries en rijksdiensten. Een must voor iedereen die iets met oppervlaktetechnologie heeft of doet.

De Week van de Oppervlaktetechnologie richt zich in het bijzonder op iedereen die actief is in de oppervlaktetechnologie, engineers die voor de creërende industrie ontwikkelen, onderhoudsmedewerkers die de duurzaamheid van gebouwen, vervoersmiddelen, kunstwerken en installaties moeten waarborgen, reparateurs die schade herstellen, inkopers van kapitaalsgoederen en planologen die duurzame ontwikkelingen nastreven. Maar uiteraard zijn ook studenten van harte uitgenodigd.

-

Brabanthallen, Den Bosch Nederland

09:00 - 17:00

Locatie: Brabanthallen, Den Bosch Nederland

Taal: Nederlands

Organisator: 2XPO ism Vereniging ION

E-mail: j.elzinga@2xpo.nl of info@vereniging-ion.nl

Website: surfacecampus.nl/