Cursus verlijmen & oppervlaktebehandeling

Verlijmen wint aan belang omwille van gewichtsbesparing, vnl. in automobiel en luchtvaart. Echter ook in de bouw en metaalverwerkende nijverheid heeft men de voordelen van het verlijmen ontdekt.

Om er over te waken dat de lijmverbinding correct functioneert en op lange termijn stabiel is, is een geschikt oppervlak nodig. De keuze van de geschikte lijm die de coating niet aantast is ook een must. De link met oppervlaktebehandeling is dus snel gemaakt.

Sessie 1: Indeling van de lijmen

14:00 - 18:00

Sessie 2: Keuze van de lijm i.f.v. substraat & coating

14:00 - 18:00

Sessie 3: Applicatie en praktijkvoorbeelden

14:00 - 18:00

Locatie: Kantoren VOM, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

Locatie: Kantoren VOM, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

Taal: NL

Organisator: VOM vzw

E-mail: info@vom.be

Telefoon: +32 (0)16/40.14.20

Prijs leden: €570

Prijs niet-leden: €855

Annuleren: Annulering kan enkel schriftelijk gebeuren tot 28 februari 2018. U mag steeds een plaatsvervanger aanstellen.

KMO-portefeuille: Subsidies via KMO-portefeuille Erkenningsnr. VOM - pijler opleiding: DV.O105498 Zie: www.kmo-portefeuille.be Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indien uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteiten. Zo niet, wordt uw aanvraag geweigerd.

KMO-portefeuille