Dagopleiding Kennismaking met corrosie en preventieve maatregelen (Nazareth)

Corrosie is een elektrochemisch proces dat meestal ongewenst is en een grote economische impact heeft. Er bestaan heel wat vormen van corrosie: putcorrosie, spanningscorrosie, atmosferische corrosie, galvanische corrosie, enz. Deze sessie introduceert u in de complexe wereld van corrosie zodat uw algemene kennis over de verschillende corrosievormen, hun oorzaken en gevolgen opgekrikt wordt, zonder van u een corrosiespecialist te maken.

Iedereen die in zijn job geconfronteerd wordt met corrosieverschijnselen en die op zoek is naar preventieve maatregelen, is welkom. Dit is geen verdiepingscursus.

Voorkennis van chemie is geen noodzaak.

Van der Valk Hotel, Nazareth (autostrade E17)

09:00 - 17:00

Programma (09h00 - 17h00)

De volgende vragen krijgen een antwoord in deze sessie:

  • Wat is corrosie?
  • Hoe ontstaat corrosie?
  • Wat zijn E-pH-diagrammen?
  • Lokale versus uniforme corrosie
  • Meest voorkomende corrosievormen (putcorrosie, spanningscorrosie, atmosferische corrosie, cavitatie, corrosie onder isolatie, spleetcorrosie, mechanische vermoeiing; microbiologische corrosie, …)
  • Invloed van materiaalcombinaties
  • Invloed van verpakken
  • Corrosiepreventie
  • Analyse
  • ...

Locatie: Van der Valk Hotel, Nazareth (autostrade E17)

Doelgroep: Dit is geen verdiepingscursus. Voorkennis van chemie is geen noodzaak.

Taal: NL

Organisator: VOM vzw

E-mail: v.fincken@vom.be

Telefoon: +32 (0)16 40 14 20

Website: www.vom.be

Prijs leden: €250

Prijs niet-leden: €375

Annuleren: Annulering kan enkel schriftelijk gebeuren uiterlijk 5 oktober 2017. U kan steeds een plaatsvervanger aanstellen.

KMO-portefeuille: Subsidies via KMO-portefeuille Erkenningsnr. VOM - pijler opleiding: DV.O105498 Zie: www.kmo-portefeuille.be Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indien uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteiten. Zo niet, wordt uw aanvraag geweigerd.

KMO-portefeuille