Inspectie  ISZW: verontreinigd straalgrit smeltslak (aluminium silicaat) is laagste risicoklasse

Inspectie ISZW: verontreinigd straalgrit smeltslak (aluminium silicaat) is laagste risicoklasse


Het asbesthoudend straalgrit dat op de markt is gebracht, is in opdracht van de Inspectie SZW door onderzoeksbureau TNO onderzocht. Uit metingen blijkt dat het verontreinigd straalgrit verantwoord opgeruimd kan worden door het onder meer doornat te maken en daarna op te zuigen. De Inspectie SZW heeft het opruimen van alle straalgrit met grondstoffen  afkomstig uit Oekraïne ingedeeld in de laagste risicoklasse, de zogenaamde risicoklasse 1.

Het opruimen verontreinigd straalgrit kan onder strenge voorwaarden, zie bijgaande link:

https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/asbesthoudend-staalgrit/documenten/rapporten/2017/10/31/blootstelling-van-werknemers-tijdens-het-opruimen-van-straalgrit