Komt er een Europees restrictiebeleid rond PFAS?

Komt er een Europees restrictiebeleid rond PFAS?

Er is een REACH-beperkingsvoorstel in de maak om alle per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in de EU te beperken.

PFAS (Per Fluor Alkylated Substances) of PFC (Per Fluor Chemicals) zijn chemisch zeer inert, bestand tegen hoge temperaturen, oppervlaktespanning verlagend en water-, vet- en vuilafstotend. Door hun eigenschappen vinden deze stoffen hun toepassingsgebied onder meer: als nevelonderdrukkers bij het verchromen, bij de productie van inkten, vernissen, wassen, als surfactant in brandblusschuim, schoonmaakmiddelen, coatings, smeermiddelen, water- en olie-afstotende middelen voor leer, papier en textiel. Van 1966 tot 1990 groeide de productie en het gebruik vanwege hun unieke chemische stabiliteit en hun water- en vuilafstotende eigenschappen. Dezelfde eigenschappen die van deze stoffen een industrieel succes maken, zorgen er evenwel voor dat ze in het milieu persistent en bio-accumulatief en daardoor zorgen voor mogelijke verontreiniging van grond, oppervlakte- en drinkwater.

Van een aantal stoffen in de groep PFAS, zoals PFOS en PFOA, is bekend dat ze bij bepaalde concentraties effect kunnen hebben op de voortplanting en ontwikkeling, en dat ze kankerverwekkend kunnen zijn. PFOS en de daaraan gerelateerde substanties zijn al sinds vele jaren gereguleerd in de Persistent Organic Pollutant (POP) wetgeving. PFOA en de daaraan gerelateerde substanties zijn recentelijk toegevoegd aan annex XVII van de REACH wetgeving.

De nationale autoriteiten van Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Denemarken hebben nu een vragenlijst gelanceerd om meer informatie te verzamelen voor de ontwikkeling van het bijlage XV-beperkingsdossier. Deze informatie zal worden gebruikt voor de evaluatie van de meest geschikte beperkende maatregelen, evenals de reikwijdte en voorwaarden van beperkingsoptie (s) die in dit dossier in overweging moeten worden genomen.

Onze oproep:

Bedrijven die PFAS produceren of gebruiken, bedrijven die producten (mengsels en voorwerpen) verkopen die met deze stoffen zijn geproduceerd, evenals bedrijven die PFAS-alternatieven gebruiken, wetenschappers en NGO's worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen vóór 31 juli 2020. We moedigen alle belanghebbenden aan om alle relevante informatie over de eigenschappen en het gebruik van PFAS en mogelijke alternatieven, zodat de lidstaten een goed onderbouwd beperkingsvoorstel kunnen doen.

Bronnen en interessante studies:

Rapport Onderzoek naar aanwezigheid van PFAS in grondwater, bodem en waterbodem ter hoogte van risicoactiviteiten in Vlaanderen, OVAM 2018

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Website-Onderzoek%20naar%20aanwezigheid%20van%20PFAS%20in%20grondwater%2C%20bodem%20en%20waterbodem%20ter%20hoogte%20van%20risicoactiviteiten%20in%20Vlaanderen.pdf

https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/SharedDocs/Downloads/DE/REACH/Verfahren/PFAS_RMOA_Questionaire.pdf?__blob=publicationFile&v=3