Regels KMO-portefeuille wijzigen op 1 december 2019

Regels KMO-portefeuille wijzigen op 1 december 2019

De kmo-portefeuille wordt bijgestuurd vanaf 1 december 2019. Vanaf dat moment kan een kleine onderneming slechts 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Tijdens de VOM-infonamiddag over subsidies en steunmaatregelen kwam ook de KMO-portefeuille ter sprake. Deze populaire vorm van bedrijfsondersteuning zorgt er onder andere voor dat bedrijven bij VOM opleidingen kunnen volgen aan een gereduceerd tarief.

Maar de Vlaamse overheid snoeit in deze steunmaatregelen.

Het budget voor de populaire kmo-portefeuille vermindert bijvoorbeeld met een derde. Dat is zo’n 23 miljoen euro minder. Via de kmo-portefeuille vragen ondernemingen steun voor opleiding, advies en coaching.
Een kleine onderneming die investeert in opleiding en adviezen kreeg tot nu toe 40 procent steun van de Vlaamse overheid met een maximum van 10.000 euro per jaar. Vanaf 1 december 2019 wordt dat 30 procent, met een maximumplafond van 7.500 euro. Een middelgrote onderneming kreeg tot nu toe 30 procent met een maximumplafond van 15.000 euro per jaar. Dat wordt 20 procent met een maximumplafond van 7.500 euro. Dat maximumplafond gaat op 1 januari 2020 in voege.

Concreet wil dat zeggen dat u uw aanvraag voor subsidie voor 1 december 2019 moet indienen om nog recht te hebben op de huidige hogere steunmaatregelen. Uw opleiding zelf kan na 1 december 2019 plaatsvinden, of zelfs in 2020.

Volgens de bevoegde minister Hilde Crevits zullen in de praktijk maar een beperkt aantal bedrijven een lager steunbedrag krijgen. In totaal snoeit Crevits 73 miljoen euro weg uit de bedrijfssubsidies. Ze wijst erop dat de steun voor innovatie en ontwikkeling maximaal wordt gevrijwaard. En er is 20 miljoen extra om de besparingen op fundamenteel onderzoek terug te draaien. Artificiële intelligentie kan met jaarlijks 30 miljoen euro rekenen op een sterke boost in de beleidsplannen Economie en Innovatie van Crevits.

In de decembereditie van VOMinfo leest u meer over de steunmaatregelen en subsidies waar uw bedrijf wel nog kan van genieten.