Webinar: uw eigen autorisatiedossier rond CrO3?

Vanaf 21 september 2017 is het gebruik van Cr(VI) niet meer toegestaan, tenzij er een autorisatie voor het gebruik is verleend of een besluit over autorisatie in behandeling is. Dit laatste is nu het geval voor verschillende gebruikers van Cr(VI). Zij zijn afhankelijk voor het verdere gebruik van Cr(VI) van groepsaanvragen die door spelers hoger in de toeleveringsketen zijn ingediend.

Deze groepsdossiers zijn ingediend door importeurs en formulatoren van Cr(VI) namens een zeer grote groep downstreamgebruikers. Het toepassingsgebied van de aanvraag is breed en omvat zes toepassingen van Cr(VI): (1) formulering, (2) functioneel verchromen, (3) functioneel verchromen met decoratief karakter, (4) oppervlaktebehandeling lucht- en ruimtevaart, (5) oppervlaktebehandeling en (6) passivering van vertind staal.

Hoewel deze dossiers al geruime tijd zijn ingediend, heeft de Europese Commissie tot op heden nog geen definitief besluit genomen over het al dan niet verlenen van een autorisatie. Maar zelfs als er in de nabije toekomst een dergelijk besluit wordt genomen, bestaat er nog steeds grote onzekerheid over de vraag wat de vastgestelde herzieningsperiode voor elk van de toepassingen zal zijn. Toegestaan gebruik tot 2023, 2024, langer of korter?

Als u tot heden geen technisch en duurzaam Cr6-vrij alternatief heeft gevonden voor uw toepassing om het voortbestaan van uw proces te garanderen of omdat u niet langer afhankelijk wenst te zijn van dergelijk omvangrijke groepsdossiers, dan kan u overwegen een eigen autorisatiedossier in te dienen al dan niet samen met een beperkte groep voor dezelfde toepassing.

Een dergelijke combinatie van aanvragen wordt door ECHA als goede optie bevestigd maar vraagt wel een grondige voorbereiding en motivatie. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Op 3 december organiseren VOM en het Apeiron-Team een webinar om deze procedure toe te lichten.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deelname aan de webconferentie ontvangen een kleine vragenlijst die voorafgaand aan de conferentie moet worden ingevuld en geretourneerd.

online ZOOM meeting

10:00 - 12:00

10u00: Welkom door Veerle Fincken, VOM

10u10: Wat behelst een autorisatiedossier rond CrO3 indienen? door Elke Van Asbroeck & Hiram Moerman, Managing Directors Apeiron-Team NV

11u10: Feedback van de deelnemers omtrent hun gebruik en onderzochte alternatieven

11u40: Samenvatting & acties

12u00: Einde

Location: online ZOOM meeting

Target group: Elke professional die duidelijkheid zoekt inzake de autorisatie van CrO3

Language: NL

Organizer: VOM vzw

E-mail: info@vom.be

Phone: +32 (0)16 401420

Price members: €50

Price non-members: €100

cancel: U kan kosteloos annuleren t.e.m.30 november 2020. Daarna is de deelnameprijs verschuldigd.

Deze sessie verloopt als een live webinar via de tool ZOOM. Je kan in real time vragen stellen aan de sprekers via de chatfunctie. Uw deelname is pas definitief als u online ingeschreven bent. Een dag vooraf krijgt u via mail alle instructies om deel te nemen aan het webinar. 

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deelname aan de webconferentie ontvangen een kleine vragenlijst die voorafgaand aan de conferentie moet worden ingevuld en geretourneerd.

Participant

Fields with * are obligated

Company

Remarks