Over Promosurf

Promosurf is de Franstalige vleugel binnen VOM en richt zich naar bedrijven, gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling, die gevestigd zijn in het Waals en Brussels Gewest. De sympatisanten van PROMOSURF zetten zich in om hun technische kennis over te dragen naar de bedrijven en om een stuwende kracht te zijn in de regionale dynamiek. 

Taak

Het promoten van oppervlaktebehandeling bij bedrijven, openbare instellingen, onderwijs en onderzoekscentra alsook het vertegenwoordigen van de bedrijven werkzaam in oppervlaktebehandeling bij voorvermelde groepen.


Doelstelling     

 • PROMOSURF is een bevoorrechte gesprekspartner van de Waalse en Brusselse bedrijven gespecialiseerd in coatingtechnieken ten aanzien van andere industrietakken, openbare instellingen, onderwijsinstellingen en onderzoekscentra.
 • PROMOSURF verzekert een betere visibiliteit en erkenning van oppervlaktebehandeling.
 • PROMOSURF promoot oppervlaktebehandeling via sensibliseringscampagnes en informatiesessies die georganiseerd worden door "het bureau" en toegankelijk zijn voor alle belangstellenden
 • PROMOSURF vertegenwoordigt de Waalse en Brusselse industrie.

Werking     

De werking van PROMOSURF is gebaseerd op de inbreng van tal vrijwilligers verzameld in "het bureau", de werkgroepen en de verschillende commissies. 


Activiteiten     

Hiervoor verwijzen wij naar de "Agenda" waar u de initiatieven georganiseerd door PROMOSURF vindt.


Lid worden

PROMOSURF is de franstalige vleugel van VOM en heeft bijgevolg geen eigen leden. Indien u wil genieten van de kortingen, regelmatig geïnformeerd worden over onze activiteiten of ondersteuning wil geven aan de werkgroepen of commissies, dient u lid te worden van VOM vzw.  

Promosurf - Bureau

Om haar doelstelling te bereiken, wordt PROMOSURF geleid door een bureau samengesteld uit afgevaardigden van de industrie. Het is een taak van het bureau oppervlaktebehandeling te promoten via sensibilisering en informatiesessies.

Het bureau is samengesteld uit volgende leden:

 • Bruno Bertrand (Chemetall) 
 • Christian Cerfont (FN Herstal)
 • Eric Motte (Le Forem PIGMENTS)
 • Noëlle Baute (AnGe4ST Consult)
 • François-Xavier Holvoet (Chimiderouil)
 • Sébastien Le Craz (CRM)
 • Arnaud Nicolay (Esix)
 • Mireille Poelman (Materia Nova)

De coördinatie wordt verzorgd door Marie-Dominique Van den Abbeele (promosurf@vom.be – tel. +32 (0)16 40 14 20). 

Promosurf - werkgroepen

De technische werkgroepen verzamelen personen die zich buigen over een bepaalde techniek. Deze werkgroepen zijn tijdelijk. De reflexies en besprekingen leiden tot een activiteit waar de verzamelde informatie verspreid wordt aan alle belanghebbenden, hetzij via een seminarie, hetzij via een publicatie of website. Iedereen die een bijdrage kan leveren over de besproken thema's, kan deelnemen. 

Uitgebreide informatie vindt u terug op de Franse taalversie van deze website.