Geen grote wijzigingen op LTL-lijst ecologiepremie

Geen grote wijzigingen op LTL-lijst ecologiepremie

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits heeft een nieuwe lijst opgesteld met milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen die recht geven op een ecologiepremie. Deze limitatieve technologieënlijst (L TL-lijst) geldt vanaf 18 november 2019.

Op de lijst staan nog steeds 40 vernieuwende technologieën, evenveel als op de vorige lijst die geldt sinds 1 februari Ll. Er is geen enkele technologie bijgekomen, er is er even­min een geschrapt. Wel zijn enkele technologieën lichtjes aangepast.

■ Bij nieuwe koelsystemen op basis van alternatieve koudemiddelen (uitgezonderd ammoniak) met een totaal koelvermogen binnen de onderneming tussen 50 en
300 kW (T 1300) of tot en met 50 kW (T 201066), komt het koelmeubel zelfniet in aanmerking voor steun. De compressor, de condensor, de leidingen, de appendages, het expansieventiel en de verdamper komen wel in aanmerking.
■ Hetzelfde geldt voortaan bij nieuwe koelsystemen op basis van ammoniak met een totaal koelvermogen tot en met 300 kW (T 1301).
■ Bij investeringen voor het aanwenden van geothermische warmte (installatie met een maximaal vermogen van 1 MW) (T 201050) moet voortaan minstens 80 % van de energie-inhoud van de geothermische warmte gebruikt worden als proceswarmte.
■ Dezelfde eis is er vanaf nu ook bij warmtepompen met de bodem als warmtebron­systeem (maximaal vermogen 1 MW) (T 201061). De warmte mag niet rechtstreeks gebruikt worden om elektriciteit te produceren. Investeringen voor klimatisering komen niet in aanmerking voor steun.