VOM roept leden op om beroep te doen op subsidies

VOM roept leden op om beroep te doen op subsidies

N.a.v. de infonamiddag over subsidies en steunmaatregelen voor bedrijven met activiteiten in de oppervlaktebehandeling, roept VOM zijn leden op om beroep te doen op deze maatregelen.

Op 22 oktober organiseerde VOM een infomiddag “subsidies en ondersteunende maatregelen”. Daar werden heel wat informatie en ideeën verzameld die van toepassing zijn op bedrijven die actief zijn in oppervlaktebehandeling.

VOM moedigt haar leden aan om werk te maken van hun subsidiedossier en wil hun gids zijn om deel te nemen aan de besproken initiatieven met mogelijkheid tot het vormen van bedrijfsclusters om gemeenschappelijke thema’s en innovaties verder te onderzoeken. 

Een overzicht van de lopende projecten en mogelijkheden 

Flanders Make nodigt u uit om deel te nemen aan een 3tal initiatieven:

 1. Open Call ICON-projecten. Deze call is ondertussen afgesloten maar er zullen er nieuwe volgen
  1. Adavi_ICON: Visuele inspectie met slimme camerasystemen
  2. Qdash: Quality Dashboarding for IoT-enabled production systems
  3. Assembly balancing: Robust and dynamic balancing for flexible production systems
 2. INTERREG-Projecten waar je bij kan aansluiten:
  1. Fokus: Fabriek van de toekomst
  2. Cotemaco: Efficiente man-machine coördinatie
 3. Innovation Boosting:
  1. Verlagen energieverbruik door energieverlies van je oven te beperken.

Interesse in deelname, contacteer Sonia Vanderlinden

Werken rond water

Via het project KO-water van WATERCIRCLE.BE wenst VOM een co-creatieworkshop te organiseren rond efficiënter water(her)gebruik in de oppervlaktebehandeling door innovatieve kansrijke waterzuiverende technieken in te zetten. Heeft u hiervoor interesse, dan kan u steeds contact nemen met Valerie Verjans

Duurzaam ondernemen

Wil u weten hoe SUSTATOOL u kan ondersteunen in uw duurzaamheidsbeleid, dan kan u steeds terecht bij Bie De Keulenaer van MVO Vlaanderen. Ook aan Tina Ermgodts van bedrijf WILMS mag u steeds een vraag stellen.  

COOCK-projecten 

VOM is erkend om COOCK-projecten (Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding/-transfer)  in te dienen. Focus ligt op groepen van ondernemingen, met als doel het valoriseren van (basis)onderzoeksresultaten door het versnellen van de introductie van technologie en/of kennis. Mogelijke thema’s die onze leden aanbelangen:

 1. Kostprijsberekening van de coating op basis van stukherkenning
 2. Energieverbruik optimaliseren in het coatingproces door monitoring via slimme sensoren
 3. Grondstofbesparing in lakprocessen door betere monitoring van luchtstromen en bezetting van de cabine via IoT-devices

Heeft u interesse in 1 van bovengenoemde topics of heeft u andere voorstellen, laat dit snel weten aan Ives De Saeger of Veerle Fincken.

VLAIO 

Tenslotte staan de adviseurs Hans Versmissen en Rik Candries van VLAIO u graag te woord om uw specifieke vragen te beantwoorden.