BEL-COO: nieuw instrument voor O&O-trajecten met bedrijven uit de 3 Gewesten

BEL-COO: nieuw instrument voor O&O-trajecten met bedrijven uit de 3 Gewesten

BEL-COO richt zich tot Belgische ondernemingen die een gezamenlijk onderzoeks- of ontwikkelingsproject willen uitwerken met ondernemingen uit de andere Belgische gewesten. De duurtijd van een BEL-COO project situeert zich tussen 12 en 36 maaden.

Belgische ondernemingen die een gezamenlijk onderzoeks- of ontwikkelingsproject wensen uit te werken tussen ondernemingen uit de verschillende Belgische Gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) kunnen vanaf heden terecht bij het BELCOO-programma. Dit schept nieuwe opportuniteiten voor onze bedrijven!

Het is een initiatief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaanderen), SPW Recherche (Wallonië) en Innoviris (Brussel). Ondernemingen die wensen deel te nemen aan een BEL-COO project vragen voor hun deel in het project steun aan via de bestaande steuninstrumenten in hun eigen regio.

Bijkomende vereisten voor het projectconsortium:

  • Het projectconsortium bestaat ten minste uit twee ondernemingen van twee verschillende Belgische regio’s.
  • Geen van de deelnemende ondernemingen heeft een budget dat groter is dan 70% van het totale projectbudget.
  • Elke deelnemende onderneming voert O&O taken uit met een duidelijk technisch risico en participeert in de economische resultaten van het project (geen onderaannemersrelatie). 
  • Onderzoeksinstellingen kunnen deelnemen als onderaannemer of onderzoekspartner van de deelnemende bedrijven. Ze kunnen niet optreden als rechtstreekse begunstigde.

Consortia kunnen continu projecten indienen in het BEL-COO programma. De evaluatie gebeurt eveneens op continue basis. Er wordt gestreefd naar een evaluatieperiode van maximaal 4 maanden.

Meer informatie:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject/wat-is-een-ontwikkelingsproject/bel-coo