Buitengewone & Algemene Vergadering / Assemblée Extraordinaire & Générale 2023 (PART 1 - ONLINE)

 

De Raad van Bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (statuutwijziging) & JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING die ONLINE wordt gehouden via het platform ZOOM op woensdag 22 maart 2023, 15u00-17u00.

VOM vzw is gehouden zich in regel te stellen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Vandaar dat de statuten dienen aangepast te worden uiterlijk 31/12/2023. U ontvangt eerstdaags het voorstel van nieuwe statuten via mail.

ONLINE

15:00 - 17:00

15u00: Algemene ledenvergadering

 1. Aanpassing van de rechtsvorm van de Vereniging aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
 2. Wijziging van het belangeloos doel en voorwerp van de Vereniging
 3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de vzw
 4. Zetel van de Vereniging
 5. Delegatie voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten
 6. Ontslag en benoeming van bestuurders
 7. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar per 31/12/2022
 8. Kwijting aan de bestuurders
 9. Bespreking en goedkeuring van de begroting over het boekjaar per 31/12/2023
 10. Varia
 11. Bijzondere volmacht voor de formaliteiten

17u00: Einde

Location: ONLINE

Language: NL / FR

Organizer: VOM

E-mail: info@vom.be