General Assembly 2024

All members are welcome to attend their association's annual General Assembly. 

King Power At Den Dreef Stadion, Heverlee

16:00 - 22:00

16u00: Ontvangst van de deelnemers
16u30: Algemene vergadering
     1.Welkom
     2.Goedkeuring van de dagorde
     3.Opening door Ives De Saeger, voorzitter
     4.«No business as usual» door Veerle Fincken, manager
     5.Financieel verslag door Peter Heymans, penningmeester
          5.1. Balans en resultatenrekening 2023
          5.2. Verslag van de rekeningtoezichters
          5.3. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening 2023
          5.4. Bestemming van winst/verlies
          5.5. Decharge aan het bestuursorgaan
          5.6. Budget 2024 & lidgelden 2025
          5.7. Goedkeuring budget 2024 & lidgelden 2025
     6. Benoeming van de rekeningtoezichters
     7. Verkiezing van het bestuursorgaan
     8. Varia
     9. Slotwoord
18u00: Voordracht: How to cultivate a winning mindset? Sophie Van de Venne et Emna Chaouch, Coach et formateur - Mentally fit
18u45: Aperitief gevolgd door walking dinner
22u00: Einde

Location: King Power At Den Dreef Stadion, Heverlee

Target group: Only for members of VOM

Language: NL / FR

Organizer: VOM

E-mail: info@vom.be

Phone: 016401420

Prijs: gratis

cancel: Cancellation is possible until 20/03/2024 at the latest. You can always appoint a substitute.
No Show Fee: 75 € pp

Participation is free for 2 participants per company. Additional participants pay 75 € pp.