Webinar: Hoe lang nog mag chroom6 gebruikt worden in de oppervlaktebehandeling?

Op 18 december 2020 is eindelijk een Besluit gevallen over de autorisatie van vijf van de zes aangevraagde essentiële toepassingen van chroomtrioxide (EC 215-607-8; CAS 1333-82-0) door het CTACsub consortium.

De autorisatiebesluiten bevatten een aantal voorwaarden die een uitdaging zullen zijn om aan te voldoen,
ook wat betreft de timing ervan. De vergunninghouders zullen nieuwe blootstellingscenario's moeten opstellen en deze ter beschikking stellen aan de gebruikers DU via de veiligheidsinformatiebladen tegen 18 maart 2021.  De downstreamgebruikers/applicateurs zijn verplicht jaarlijks de werknemersblootstelling en milieubelasting te monitoren en dit voor het eerst uiterlijk 18 juni 2021.

Wat betekent dit nu voor chemieleveranciers, applicatiebedrijven en eindgebruikers? 

Hoe lang nog mag chroom6 gebruikt worden in de oppervlaktebehandeling?

En wat kan je doen als je nog chroom6 nodig hebt na 21 September 2024?

Dit webinar geeft een duidelijk overzicht in de zeer complexe materie. Een must voor iedereen die toelevert aan applicatebedrijven die chromeren of chromateren, voor eindgebruikers die de voorschriften maken en voor applicatiebedrijven.

Met medewerking van APEIRON-TEAM


online ZOOM meeting

15:00 - 16:30

Location: online ZOOM meeting

Target group: Zaakvoerders, productieverantwoordelijke, R&D managers

Language: NL

Organizer: VOM vzw

E-mail: info@vom.be

Phone: +32 (0)16 401420

Website: https://www.vom.be/nl/nieuws/13144/eindelijk-neemt-europa-een-beslissing-rond-autorisatie-van

Price members: €0

Price non-members: €100

cancel: Annulering kan enkel schriftelijk gebeuren tot 20 februari 2021. U mag steeds een plaatsvervanger aanstellen.

KMO-portefeuille: Subsidies via KMO-portefeuille.  Zie:  www.kmo-portefeuille.be Erkenningsnr. VOM - pijler opleiding: DV.O105498   Kleine ondernemingen: steun 30% Middelgrote ondernemingen:  steun 20% Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indien uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteiten. Zo niet, wordt uw aanvraag geweigerd.

KMO-portefeuille

Deze activiteit wordt online georganiseerd. Enkele dagen voor het event ontvangt u een link om in te loggen aan deze vergadering.