VWT bijeenkomst: Slijtvastheid, temperatuurbestendigheid & corrosiebescherming

E-10 Hoeve, Kapelstraat 8, 2960 Brecht, België

17:00 - 21:30

17.15          Registratie – Ontvangst aperitief


17.45          Diner


19.15          Opening door de voorzitter van de Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek 
                   B. Vandewiele,  BVDW Consultancy vof

19.20          Algemene Leden Vergadering VWT
                   Afscheid erebestuurslid Frans van Dartel.


19.50          Unieke diffusietechnieken gebaseerd op “Pack cementation”
                   Rob Jongbloed, Chromin Maastricht BV
                   Lezing in het Nederlands
                   Het diffunderen van elementen door middel van diffusie vanuit
                   metaalpoeders is in de industrie relatief onbekend. Hoewel dit een
                   relatief oude methode is, zijn de mogelijkheden die dergelijke technieken
                   bieden voor de hedendaagse hightech industrie zeer veelzijdig!
                   Diffusietechnieken vanuit metaalpoeders bieden een groot aantal
                   voordelen, zoals:
                   • Zeer hoge oppervlaktehardheid en daarmee een zeer hoge
                     weerstand tegen slijtage en koudlas;
                   • Hoge temperatuurbestendigheid tot ca. 850°C;
                   • Verbetering van de corrosieweerstand.
                     Ook kunnen combinaties van de hierboven genoemde voordelen
                     worden bereikt in talloze toepassingen. Met behulp van een aanvullende
                     warmtebehandeling kunnen de mechanische eigenschappen ingesteld
                     worden en aangepast aan de functionele eisen van de engineer en
                     machinebouwer.
                     Momenteel worden bij Chromin Maastricht diverse nieuwe
                     diffusietechnieken ontwikkeld om aan de huidige stand der techniek en
                     de daaruit volgende eisen te kunnen voldoen.


20.35            Pauze met koffie en thee


20.50           “Sherardizing – Diffusion galvanizing, A process for a robust
                    corrosion protection”
                    Frank Natrup, Sherart BV, Helmond
                    Lezing in het Engels
                    Sherardizing is a unique process to protect steel products from
                    corrosion. The forming zinc-iron layer provides an active cathodic
                    protection. It can be controlled in thickness and is uniform diffusion
                    bonded with the base material. There is no risk of hydrogen
                    embrittlement and it is possible to coat all kind of steels, like high tensile
                    steel or cast steel.
                    In combination with post treatments like paints or passivation, it can
                    provide an outstanding corrosion protection, or will work as primer in
                    rubber to metal applications.
                    All kind of parts can be sherardized and the process is specified in the
                    EN ISO 17668.


21.35           Afsluiting

Location: E-10 Hoeve, Kapelstraat 8, 2960 Brecht, België

Language: NL

Organizer: VWT

E-mail: info@materialenkennis.nl

Phone: 0031 (0)40-2969913

Website: www.materialenkennis.nl/