AGRORIA: Opleiding preventieadviseur niveau II

De taken van de preventieadviseur zijn zeer uiteenlopend en vereisen een breed kennispalet. Een gedegen opleiding is dan ook noodzakelijk maar ook opgelegd binnen de Welzijnswetgeving. De opleiding bestaat enerzijds uit een multidisciplinaire basisvorming gevolgd door de specialisatiemodule niveau II. Agoria zorgt ervoor dat u gewapend bent om de taak als "Preventieadviseur niveau II" uit te oefenen. 

Volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de opleiding:

  • risicoanalyse: het opsporen van gevaren, risico's evalueren , het onderzoek van arbeidsongevallen, het opsporen van oorzaken van beroepsziekten en psychosociale belasting;
  • advies: in verband met organisatie arbeidsplaats, werkpost, omgevingsfactoren, gebruik van chemische agentia, arbeidsmiddelen, arbeidsuitrusting, hygiëne, vorming en onthaal van werknemers;
  • administratie: het opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, het globaal preventieplan, indienststellingsverslagen, het verzorgen van het secretariaat van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
  • specifieke taken: opstellen van interne noodprocedures, het organiseren van EHBO, het coördineren van werken met derden;
  • samenwerken met externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Op 17 januari 2019 start een nieuwe cyclus van de interprofessionele opleiding "Preventieadviseur niveau II". Deze opleiding is een initiatief van INOM, het Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid, in samenwerking met Agoria.


Agoria, AA Tower, Technologiepark 19, 9052 Gent-Zwijnaarde

09:00 - 17:00

De cyclus omvat 210 lesuren, verdeeld over de "multidisciplinaire basismodule" (120 u) en de "multidisciplinaire specialisatiemodule niveau II" (90 u). Een gedetailleerd programma ontvangt u op de eerste cursusdag. 

Aanvang cyclus: 17 januari 2019

Location: Agoria, AA Tower, Technologiepark 19, 9052 Gent-Zwijnaarde

Language: NL

Organizer: Agoria, INOM

E-mail: wouter.vandessel@agoria.be

Website: https://www.agoria.be/nl/Opleiding-preventieadviseur-niveau-II-schrijf-nu-in-213681