Dagopleiding: Kennismaking met corrosieverschijnselen 2022, locatie Zwijnaarde

Corrosie is een elektrochemisch proces dat meestal ongewenst is en een grote economische impact heeft. Er bestaan heel wat vormen van corrosie: putcorrosie, spanningscorrosie, atmosferische corrosie, galvanische corrosie, enz. Deze sessie introduceert u in de complexe wereld van corrosie zodat uw algemene kennis over de verschillende corrosievormen, hun oorzaken en gevolgen opgekrikt wordt, zonder van u een corrosiespecialist te maken.

Deze opleiding wordt eveneens op 8 november 2022 in Paal/Beringen georganiseerd.

Er zijn maximaal 15 deelnemers toegelaten.

Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde

09:00 - 17:00

Volgende vragen krijgen een antwoord in deze sessie:

 • Wat is corrosie?
 • Hoe ontstaat corrosie?
 • Wat zijn E-pH-diagrammen?
 • Lokale versus uniforme corrosie
 • Meest voorkomende corrosievormen:
  • Putcorrosie
  • Spanningscorrosie
  • Atmosferische corrosie
  • Cavitatie
  • Corrosie onder isolatie
  • Spleetcorrosie
  • Mechanische vermoeiing
  • Microbiologische corrosie
  • ….
 • Invloed van materiaalcombinaties
 • Invloed van verpakken
 • Corrosiepreventie
 • Analyse
 • ….

Lieu: Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde

Groupe cible: Iedereen die in zijn job geconfronteerd wordt met corrosieverschijnselen en die op zoek is naar preventieve maatregelen, is welkom. Dit is geen verdiepingscursus. Voorkennis van chemie is geen noodzaak.

Langue: België

Organisateur: VOM vzw

E-mail: info@vom.be

Téléphone: +3216401420

Prix membres: €260

Prix non-membres: €520

Prijs YOUNG VOM: €260

Annuler: Annulering kan enkel schriftelijk gebeuren uiterlijk 25/11/2022. U mag steeds een plaatsvervanger aanstellen.

KMO-portefeuille: Subsidies via KMO-portefeuille.  Zie:  www.kmo-portefeuille.be Erkenningsnr. VOM - pijler opleiding: DV.O105498   Kleine ondernemingen: steun 30% Middelgrote ondernemingen:  steun 20% Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indien uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteiten. Zo niet, wordt uw aanvraag geweigerd.

KMO-portefeuille

Deze opleiding wordt eveneens op 8 november 2022 in Paal/Beringen georganiseerd.

Deze opleiding is nog steeds COVID proof georganiseerd. Er zijn slechts maximaal 15 deelnemers toegelaten.