GEANNULEERD - Dagopleiding: Kennismaking met corrosieverschijnselen & preventieve maatregelen 2021, locatie Paal/Beringen

Corrosie is een elektrochemisch proces dat meestal ongewenst is en een grote economische impact heeft. Er bestaan heel wat vormen van corrosie: putcorrosie, spanningscorrosie, atmosferische corrosie, galvanische corrosie, enz. Deze sessie introduceert u in de complexe wereld van corrosie zodat uw algemene kennis over de verschillende corrosievormen, hun oorzaken en gevolgen opgekrikt wordt, zonder van u een corrosiespecialist te maken.

Deze opleiding wordt eveneens op 1 december 2021 in Zwijnaarde georganiseerd.

Deze opleiding is COVID proof georganiseerd. Er zijn slechts beperkt aantal deelnemers toegelaten om afstandsregels te respecteren.

Xpand, Tervantstraat 2, 3583 Beringen

09:00 - 17:00

Volgende vragen krijgen een antwoord in deze sessie:

 • Wat is corrosie?
 • Hoe ontstaat corrosie?
 • Wat zijn E-pH-diagrammen?
 • Lokale versus uniforme corrosie
 • Meest voorkomende corrosievormen:
  • Putcorrosie
  • Spanningscorrosie
  • Atmosferische corrosie
  • Cavitatie
  • Corrosie onder isolatie
  • Spleetcorrosie
  • Mechanische vermoeiing
  • Microbiologische corrosie
  • ….
 • Invloed van materiaalcombinaties
 • Invloed van verpakken
 • Corrosiepreventie
 • Analyse
 • ….

Lieu: Xpand, Tervantstraat 2, 3583 Beringen

Groupe cible: Iedereen die in zijn job geconfronteerd wordt met corrosieverschijnselen en die op zoek is naar preventieve maatregelen, is welkom. Dit is geen verdiepingscursus. Voorkennis van chemie is geen noodzaak.

Langue: België

Organisateur: VOM vzw

E-mail: info@vom.be

Téléphone: +3216401420

Annuler: Annulering kan enkel schriftelijk gebeuren uiterlijk 15/11/2021. U mag steeds een plaatsvervanger aanstellen.

KMO-portefeuille: Subsidies via KMO-portefeuille.  Zie:  www.kmo-portefeuille.be Erkenningsnr. VOM - pijler opleiding: DV.O105498   Kleine ondernemingen: steun 30% Middelgrote ondernemingen:  steun 20% Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indien uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteiten. Zo niet, wordt uw aanvraag geweigerd.

KMO-portefeuille

Indien u verhinderd bent op deze datum, deze opleiding wordt eveneens op 1 december 2021 in Zwijnaarde georganiseerd.