Toelichting bij de nieuwe norm NBN EN 16985: spuitcabines voor organische coatings - veiligheidseisen (Zwijnaarde)

Deze Europese norm behandelt alle belangrijke gevaren, gevaarlijke situaties en gevaarlijke gebeurtenissen die relevant zijn voor spuitcabines voor het aanbrengen van organische natlakken en poederlakken, wanneer ze worden gebruikt waarvoor deze zijn gemaakt en onder de omstandigheden zoals voorzien door de fabrikant. De norm geeft ook uitleg bij het nieuwe zoneringsplan inzake explosiebeveiliging, de LEL-waardes, de luchtstroming en reikt praktische checklijsten aan om knel- en werkpunten aan te tonen. De uitzonderingen en de uitsluitingen (zoals open spuitwanden, touch up zones, ed.) worden ook beschreven. 

Huis van de Bouw, Tramstraat 59, Zwijnaarde

13:30 - 18:00

13u30: Registratie van de deelnemers met koffie en frisdrank
14u00: Welkom door Veerle Fincken, program manager VOM vzw
14u10: Toelichting bij de nieuwe NBN EN 16985:2019 door Tim Florizoone (zaakvoerder ESTEE Coating Solutions) en René Los (technisch directeur B&B Coatingtechnieken)

  • Termen en definities
  • Veiligheidseisen en maatregelen
  • Controleren van de veiligheidsmaatregelen
  • Nuttige informatie vanwege de fabrikant
  • Overlopen van de vermelde bijlages, zoals de potentIële gevaren, zonering, berekening van LEL-waardes en luchtsnelheden, Indeling van waterafdunbare verven

16u15: Q&A aan de sprekers
17u00: Netwerkborrel
18u00: Einde

Lieu: Huis van de Bouw, Tramstraat 59, Zwijnaarde

Groupe cible: Bedrijven die een poederlak- en natlakcabine in gebruik hebben of die een nieuwe cabine wensen te installeren. Veiligheidsverantwoordelijken zijn ook van harte welkom

Langue: Nederlands

Organisateur: VOM vzw

E-mail: info@vom.be

Téléphone: +32 16 40 14 20

Prix membres: €135

Prix non-membres: €195

Annuler: Annulering kan enkel schriftelijk gebeuren uiterlijk 6 juni 2019. U mag steeds een plaatsvervanger aanstellen.

KMO-portefeuille: Subsidies via KMO-portefeuille.  Zie:  www.kmo-portefeuille.be Erkenningsnr. VOM - pijler opleiding: DV.O105498   Kleine ondernemingen: steun 30% Middelgrote ondernemingen:  steun 20% Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indien uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteiten. Zo niet, wordt uw aanvraag geweigerd.

KMO-portefeuille