Chroomtrioxide terug op de agenda van REACH-committee. CETS waarschuwt EU

Chroomtrioxide terug op de agenda van REACH-committee. CETS waarschuwt EU

Op 13 mei 2020 staat chroomtrioxide, dus de autorisatie voor CTAC Sub weer op de agenda van het REACH Committee. Of er een beslissing is genomen, is nog de vraag. Er gaan immers weer heel wat voor- en tegenargumenten in de ronde. CETS waarschuwt de EC.

Op 13 mei 2020 staat chroomtrioxide, dus de autorisatie voor CTAC Sub weer op de agenda van het REACH Committee. Of er een beslissing is genomen, is nog de vraag. Er gaan immers weer heel wat voor- en tegenargumenten in de ronde. CETS, waarschuwt de EC voor de uitspraken van 5 NGO's die met argumenten tegen een autorisatie komen. De reactie van CETS op deze uitspraken is direct en ondubbelzinnig. Een echte REALITY CHECK!

Dit CTAC dossier heeft al een lange weg afgelegd.

De oorspronkelijke sunset date was 21 september 2017. Een beslissing is uiteindelijk genomen in februari 2019, maar is tot heden niet gepubliceerd. Na extra onderzoek stond chroomtrioxide in februari 2020 weer op de agenda, maar is toen opnieuw uitgesteld. Nu, op 13 mei 2020, zijn er wederom ontwikkelingen die een "gemakkelijke" beslissing in de weg staan, ook ten gevolge van COVID-19 zodat een stemming een andere juridische en langere weg moet volgen.

VOM is van mening dat chroomtrioxide nog niet (generiek) vervangbaar is voor alle beschreven gebruiken in het CTAC dossier.

Denken we aan hardchroom (use 2). Echter in vele toepassingen (use 3 (vb. decoratief chroom) en use 5 (conversielagen)) zijn er subsitituten die succesvol ingezet worden. Bovendien zijn de risico's van chroomtrioxide voldoende bekend en met adequate maatregelen kan de stof veilig gebruikt worden. Alleen in een natlak (verf) kan chroom-6 blijven bestaan, maar dat is in een zeer lage concentratie, zodat het gevaar meer uitgaat van de stof die ontstaat door schuren en slijpen, dan door de chroom-6.

Zeker is dat veel bedrijfstakken geraakt zullen worden als een verbod op korte termijn wordt opgelegd.

Tijdens het recente webinar "duidelijk omtrent chroomtrioxide" georganiseerd op 7 mei door VOM en APEIRON zijn de verschillende scenario's in kaart gezet waarbij de impact van de beslissing van REACH-committee op het bedrijfsleven is toegelicht. U kan dit webinar terug volgen op woensdag 3 juni. Meer info volgt.

Brief van NGO's aan EC

Standpunt CETS inzake autorisatie Chroomtrioxide