Subsidies, u heeft er recht op!

Subsidies, u heeft er recht op!

In Vlaanderen bestaan er ontzettend veel subsidievormen, financiële hefbomen, overheidsinitiatieven om duurzaam te produceren, milieuvriendelijker te werken, of zelfs om de weg in te slaan naar Surface Finishing 4.0.

Echter de veelheid aan informatie die willekeurig wordt aangeboden aan KMO’s, heeft vaak tot gevolg dat een ondernemer door het bos de bomen niet meer ziet waardoor hij heel vaak subsidies of steunmaatregelen misloopt. En dat is natuurlijk jammer.

Vandaar dat VOM vzw i.s.m. VLAIO de krachten bundelen om deze informatie op een gestructureerde manier aan te bieden aan onze ondernemers. Wij verzamelen de belangrijkste financiële stimuli voor innovatieve projecten of andere bedrijfsaspecten die in aanmerking komen voor subsidies. Start is een infomiddag op 22 oktober in Grimbergen. Daar ontdekt u wat de mogelijkheden zijn, welke projecten in aanmerking komen en hoe uw bedrijf ermee aan de slag kan gaan. U krijgt eerste lijnsinformatie van de subsidieverlenende instanties en u kan onmiddellijk een afspraak vastleggen om u te laten begeleiden in dit traject. In een tweede stap trachten we specifieke bedrijfsclusters te vormen om gemeenschappelijke thema’s projectmatig uit te werken.