SAVE THE DATE: 4de netwerk event: SURFACE FINISHING 4.0

SAVE THE DATE: 4de netwerk event: SURFACE FINISHING 4.0

Welke meerwaarde biedt een verdere digitalisering van processen aan de coatingindustrie?

Op 22 november verzamelt VOM gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland, zowel vanuit de academische als de bedrijfswereld, bij AGFA te Mortsel. Dit jaar bouwen we voort op het succesvolle thema “Raise Your Game” van 2016, m.a.w. hoe KMO’s hun industriële competitiviteit in de wereld van morgen kunnen verhogen.

Deze editie analyseert hoe een doorgedreven digitalisering de productiviteit kan verbeteren.

Ook deze keer zijn leden en klanten welkom om kennis te maken met vooruitstrevende thema’s zoals Blockchain, Artificiële Intelligentie, digitale revolutie, Internet of Things, Big data, …die in de komende jaren een wichtig aandeel zullen hebben in de bedrijfsvoering, zelfs in de coatingwereld. Industrie 4.0 gaat verder dan de automatisering van afzonderlijke machines en processen zoals we die nu al kennen. Het gaat over end-to-end digitalisering van alle fysieke activa en hun integratie in digitale ecosystemen met partners in de waardeketen. Tijdens het event leggen experten uit hoe deze digitale transformatie uw proces nieuwe opportuniteiten biedt.

Industrie 4.0 gaat veel verder dan het aanschaffen van een ERP-systeem of het aankoppelen van enkele extra sensoren om een machine op afstand te kunnen volgen. Het is ook de evolutie naar een ander verkoopmodel. Bedrijven zullen geen machines of producten meer verkopen, maar wel totaalconcepten. Klanten kopen niet langer alleen de machine, maar een dienst die hen ontzorgt. Zo zal men perslucht verkopen in plaats van een compressor. In de coatingwereld zal men niet langer chemie verkopen maar het volledig coatingsysteem als een service aanbieden. Fabrikanten worden meer dienstenleverancier decentraal ingebed in een groot systeem en gesteund op een doorgedreven digitalisering.

Dus geen “ver-van-mijn-bed”-show maar nabije realiteit, zelfs vandaag al zonder dat u het beseft!