Onze beste wensen aan alle VOM-leden

Onze beste wensen aan alle VOM-leden

Bij de start van het nieuwe jaar dankt VOM u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en onze prettige contacten. Wij wensen u een uitdagend en veilig 2021!

2021 wordt opnieuw een uitdagend jaar, ook voor VOM

Beste collega, beste VOM-lid,

"Denk goed na over het sociale aspect van je bedrijf. Impact hebben is belangrijker dan geld verdienen." Een quote van een Nederlandse ondernemer Merijn Everaarts, stemt tot nadenken voor VOM.

Hoe kunnen we impact hebben of impact creëren voor onze leden?

We zijn immers een technische vereniging met een passie voor oppervlaktebehandelingen. Naast reguliere technische thema’s, heeft VOM dan ook is de koers gezet naar meer uitdagende onderwerpen zoals hoe kan je subsidies bekomen. Meerdere leden, waaronder enkele jobcoaters (Maes Coating Service, Lakkerij De Bruyn) hebben ons bevestigd hiervan gebruik gemaakt te hebben en met succes.

Impact willen we hebben op de inhoud en we zijn dan ook heel fier met de oprichting van een duplex-werkgroep die op Benelux-niveau werkt aan de nieuwe praktijkrichtlijn “verf en poeder op zink”. Hete hangijzers die spelen in onze markt zoals het thema “de invloed van snijtechnieken en nieuwe staallegeringen op de oppervlaktebehandeling” zijn opgepikt en worden in 2021 – samen met expert bedrijven - onder de loep genomen o.l.v. de Galva Power Groep.

We kijken ernaar uit om elkaar terug te zien bijvoorbeeld op de Benelux beurs Materials-Eurofinish-Surface 2021 of op de volgende algemene vergadering of op het 50-jarige bestaan van VOM tenminste als de COVID maatregelen het ons toelaten. In 2020 hielden we onze traditionele ledenvergadering via het zoom platform samen met 50 leden. Immers, het is onze plicht om onze leden te blijven informeren over het reilen en zeilen van hun vakvereniging.

Het nieuwe initiatief VOM ON TOUR 2020 – met als leidraad een klimaat neutrale economie - was dan ook de manier om elkaar online te spreken over topics die uw business een boost gaven en die toelieten productiviteitsverbeteringen te realiseren. VOM blijft inzetten op digitalisering om de leden sneller en beter te verbinden. Verbinden doen we ook letterlijk. Het is ons duwtje in de rug dan ook om jullie te helpen meer impact te hebben op sales en marketing door bijvoorbeeld slimmer gevonden te worden op het web. Daarom startte VOM om in alle berichten direct naar bedrijven te linken. Dit verhoogt jullie vindbaarheid! Via Linkedin hebben we in december ALLE leden in de kijker geplaatst. Een groot succes!

Ondertussen is de Linkedin groep gegroeid tot bijna 1000 leden op minder dan één jaar. Als je iets post, vermeld zeker #vom #coatings, dat verhoogt het bereik. Impact zullen we verhogen door te mikken op een grotere doelgroep van bedrijven die nog niet gehoord hebben van de kracht van oppervlaktebehandeling en dit via een slimmer marketing stack.

Impact willen we verhogen door de VOM meet te organiseren waarbij we ondernemers laten spreken over de behoeftes die ze hebben tijdens deze pandemie en daarbuiten! Ons actief netwerk laat toe om samen te zoeken naar oplossingen en partners. Door bedrijven Iris en Peruweld te linken, zijn personeelstekorten tijdens de eerste lock down opgevangen. Ook als het noodlot toeslaat - zoals de recente brand bij Belcroom - steunen we onze leden. Uit de VOM ledenbevraging hebben we geleerd dat de meeste bedrijven goed standhouden met een minimaal omzetverlies. Dit is zalig nieuws om te vernemen. De nood aan geschoold personeel echter lijkt een uitdaging te zijn waar we klaar staan om te helpen. Er is een traject over tewerkstellingsmaatregelen voorbereid om te lanceren in oktober maar jammer genoeg heeft Covid-19 hierover anders beslist. Dit heeft u van ons tegoed in het voorjaar 2021.

Een nieuw luik bij de VOM is de meerwaarde door preferred partners. Trixxo en Preventa helpen vanaf 2021 onze leden concreet met het matchen van juiste profielen en vacatures en met het organiseren van een vraagbaak over thema’s die gelinkt zijn aan veiligheid en welzijn op het werk.

Uiteraard blijven we kwaliteit promoten, hetzij via online events of real life als het klimaat het toelaat, via de laatste stand der techniek, normen en kwaliteitslabels. We zijn dan ook blij om wellicht in 2021 Techno Coating en Vergo Coating te belonen met het Qualisteelcoat-certificaat.

Een organisatie evolueert niet als we niet inzetten op uitbreiding. Dit doen we door meer mensen sociaal te engageren in Wallonië en de naam van een Belgische vereniging ook waar te maken. Meer mensen samen brengen die iets betekenen voor de andere leden, ook in Wallonië! We mikken dan ook op de creatie van nieuwe werkgroepen o.a. over innovatie.

Maar impact van de jongeren mag in ons plan ook niet ontbreken. Onze Raad van Bestuur is sinds mei verrijkt met 2 jonge dynamische ondernemers die in september de nieuwe werkgroep YOUNG VOM opgericht hebben. Onze Young Potentials verbinden in de wereld van oppervlaktebehandelingen om zo de toekomst van de lokale sector te verzekeren, verankeren en verbeteren op lange termijn is wat ze nastreven. 2021 is dan ook het startschot van Young VOM. Een 6 tal evenementen staan reeds op het programma!  Initiatiefnemers zijn: Thomas Jeurissen (CEO MVT), Tim Florizoone (CEO Estee coating solutions), Nicolas Peckstadt (Operationsverantwoordelijke RAL), Jacob Merckx (sales verantwoordelijke Haug Chemie), Tineke Kempeneers (CEO Galvacoat SteelCoat en Metalix, Stefan Verreyken (CEO i-revitalise) en Vincent Peters (sales verantwoordelijke Lakkerij Vandereyt).

VOM wil impact leveren door de leden gedegen kennis over oppervlaktebehandeling en vooruitgang aan te bieden, door het verbinden van leden en niet-leden, door iedereen te informeren over het reilen en zeilen en door te provoceren om via sales en marketing het verschil te maken.  De impact bereiken we door wendbaar te zijn via verdere digitalisering en professionalisering van VOM, voor en door de leden.

Je kan op VOM blijven rekenen in een veilig en gezond 2021!

Namens de Raad van Bestuur
Ives De Saeger, Voorzitter VOM
Leuven 4 januari 2021